Schroefberekening naar VDI 2230

Bij de berekening van centrisch en excentrisch verspaande schroefverbindingen moeten verschillende complexe parameters in acht worden genomen.

De berekening  - inclusief de kracht- en vervormingsverhoudingen - is gebaseerd op het model van een eenschroefverbinding. Wij ondersteunen u bij de berekening van uw schroefverbinding.