Gegevensbescherming

Alle op de WASI-website verworven persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de individuele dienstverlening, het verzenden van productinformatie of opmaken van een offerte opgeslagen en verwerkt. WASI staat ervoor garant, dat uw gegevens in overeenstemming met de gegevensbeschermende voorschriften vertrouwelijk worden behandeld.

Web-Analyses Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt z.g. "Cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het websitegebruik door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken verzonden naar een server van Google in de USA en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonymisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de overeenkomst via het Europese Handelsgebied eerst ingekort. Alleen bij wijze van uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA gezonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden dienstverleningen aan de websitebeheerder te kunnen leveren. Het in het kader van de Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verband gebracht. U kunt de opslag van cookies door een desbetreffende instelling in uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er wel op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. Daarnaast kunt u de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en het gebruik van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren  tools.google.com/dlpage/gaoptout.

PIWIK

Het informatieverstrekkings- en weerspraakrecht kan kenbaar worden gemaakt bij:

datenschutz@wasi.de

NADERE INFO'S

WASI GmbH
WASI-Straße 1
42287 Wuppertal
Germany
T +49(0)202 / 26 32-0
F +49(0)202 / 26 32-407
info(at)wasi.de

U vindt het firmaprofiel van WASI tevens in het business-netwerk XING.

Actuele meldingen uit eigen huis.

De algemene handelsvoorwaarden van WASI GmbH in één oogopslag.