Om uw strategische partner voor roestvrije componenten te zijn, verbeteren wij doorlopend onze 3 kwaliteitszuilen "Product", "Proces" en "Klantenservice".

Onze processen zijn afgestemd op uw eisen & verwachtingen en worden doorlopend geoptimaliseerd. De jaarlijkse externe bewaking van ons naar ISO 9001 gecertificeerd procesgeoriënteerd managementsysteem is bestanddeel van het gedefinieerde doorlopende verbeteringsproces. 

Dankzij personele en technische ressources van onze internationale kwaliteitsbewakingafdeling en een excellent opgesteld team op het gebied van leveranciersmanagement staan wij garant voor de vereiste en overeengekomen kwaliteit aan de te leveren producten.

Om u een optimale service en een op u afgestemd advies te kunnen bieden, werken wij met branchspecifieke afdelingen.

Onze filosofie voor een gezamenlijke & succesvolle toekomst:

De consequente klantoriëntatie

 • U staat in het middelpunt van ons handelen
 • Uw behoeften bepalen ons denken en handelen
 • Wij gaan de uitdaging van de markt aan

De verhoging van het klantvoordeel verzekert ons & uw succes en onze & uw arbeidsplaatsen  

 • Uw taakstelling is onze uitdaging
 • met onze kennis bieden wij u oplossingen
 • onze activiteiten voor u zijn gekenmerkt door snelheid en flexibiliteit

De medewerkers als belangrijkste succesfactor

 • geschoolde medewerkers dragen met hun ideeën bij tot verbeteringen en praktische oplossingen
 • Ze dragen de verantwoording voor de kwaliteit van hun activiteiten en zijn verplicht tot continue verbetering
 • wij achten de mens en betrachten maatschappelijke verantwoording als onze plicht

De goede samenwerking met leveranciers verhoogt de leveringsbetrouwbaarheid en flexibiliteit

 • de kwaliteit van onze leveranciers bepaalt in hoge mate de kwaliteit van onze producten en dienstverleningen
 • wij onderhouden relaties met onze partners en hechten waarde aan continuïteit.
 • bij afwijkingen ondersteunen wij onze leveranciers als partners en verwachten van hun duurzame verbeteringen

De wereld stelt ons haar ressources ter beschikking 

 • wij ontzien het milieu
 • wij en onze partners werken efficiënt met natuurlijke ressources