For at være din partner for rustfrie komponenter forbedrer vi hele tiden vore 3 kvalitetssøjler „produkt“, „process“ og „vejledning & service“.

Vore processer er målrettet til dine krav og forventninger, og de optimeres hele tiden. Den årlige eksterne overvågning af vort procesorienterede managementsystem, som er godkendt i henhold til ISO 9001, er bestanddel af den kontinuerlige forbedringsproces. 

Med de personalemæssige og tekniske ressourcer i vores internationale kvalitetsstyringsafdeling og med et fremragende udvalgt team på området leverandørmanagement sikrer vi den krævede og aftalte kvalitet af de produkter, som vi leverer.

For at kunne give dig en optimal service og en specielt til dig tilpasset rådgivning arbejder vi i branchefokusserede afdelinger.

Vores filosofi for en fælles & succesfuld fremtid:

Den konsekvente kundeorientering

 • Du står i midtpunktet for vores handlen
 • Dine behov præger vores tænken og handlen
 • Vi møder markedets udfordringer

 

En forbedring af kundens udbytte sikrer vores & din succes og vore & dine arbejdspladser 

 • Dine opgaver og ønsker er vores udfordring
 • med vores viden fremlægger vi løsningsforslag for dig
 • vort arbejde for dig er præget af hurtighed og fleksibilitet

Medarbejderne som den vigtigste faktor for succes

 • uddannede medarbejdere bidrager med deres ideer til forbedringer og praktiske løsninger
 • De bærer ansvaret for kvaliteten af deres arbejde, og de er forpligtede til vedvarende forbedring
 • vi sætter stor pris på mennesket og varetager vores pligt angående det samfundsmæssige ansvar

Partnerskabet med leverandører sikrer den pålidelige levering og fleksibilitet

 • vore leverandørers kvalitet bestemmer væsentligt kvaliteten af vore produkter og serviceydelser
 • vi plejer forholdet til vore partnere og lægger vægt på kontinuitet
 • ved afvigelser understøtter vi vore leverandører på partnerbasis og forventer bæredygtige forbedringer af dem

Verdenen stiller os sine ressourcer til rådighed 

 • vi passer på miljøet
 • vi og vore partnere arbejder effektivt med naturlige ressourcer