WASI er nu certificeret efter ISO 50001

Wagener & Simon WASI GmbH & Co. KG opfylder alle kravene til ISO 50001:2011 og har siden oktober 2016 officielt været certificeret af TÜV Süd.

Wagener & Simon WASI GmbH & Co. KG opfylder alle kravene til ISO 50001:2011 og har siden oktober 2016 officielt været certificeret af TÜV Süd. I overensstemmelse med certificeringen har WASI sat sig som mål at finde, udnytte og hele tiden udvikle energibesparende områder og dermed samtidig fremme bæredygtighed og reducere CO2-udslippet.

Formålet med den internationale standard for energiledelse ISO 50001 er at nedsætte den enkelte virksomheds energiforbrug ved at forbedre energieffektiviteten. Standarden foreskriver hvilke forholdsregler, der skal tages for at optimere energiudnyttelsen og energiforbruget inden for alle områder og på alle niveauer i virksomheden.

For at opfylde kravene til standarden har WASI indført et energiledelsessystem og anvender nu dette konsekvent. Herunder hører realisering af energipolitiske retningslinjer, udarbejdelse af handlingsplaner for målopfyldelse samt kontrol af overholdelse af retningslinjerne ved hjælp af interne energiaudits.

ISO 50001-certificeringen er bevis på, at WASI arbejder dedikeret på at forbedre energieffektiviteten. Med denne certificering satser WASI på at opnå kontinuerlige forbedringer i hele virksomheden.

Det officielle certifikat fra certificeringsmyndigheden TÜV SÜD Management Service GmbH kan hentes i vores downloads.

Zurück zur Übersicht