Vort innovative logistikkoncept opfylder alle krav.

Som forhandlervirksomhed konfronteres du hver dag med målkonflikterne mellem leveringstid, prisudformning og markedets svingende behov. Du har brug for et netværk af leverandører, som støtter dig på bedst mulig måde i det succesfulde samarbejde med dine kunder. Dobbelt arbejde i hele leveringskæden, f. eks. ved modtagelse af varer, mindsker dit afkast.

Vore logistikprocesser har til mål at give dig alle muligheder for en effektiv udforming af varestrømmen helt hen til din kunde. Ved siden af standardleveringen byder vi på følgende merværdier:

Hurtighed ved varemodtagelsen

Problem

Ved varemodtagelsen bruger dine medarbejdere en ikke uvæsentlig del af tiden med at pakke varerne om i din virksomheds emballagedesign. Neutralt indpakkede varer pakkes om, desuden har du større udgifter med personaledisponering og med bortskafning af gammel emballage.

Vi tilbyder

Skræddersyet konfektionering efter dine krav. Allerede i dag konfektioneres mere end 1.000.000 pakkeenheder om året i henhold til individuelle kundekrav.

Din fordel

Kortere gennemløbstider i din varemodtagelse, ingen personalekrævende konfektioneringsprocesser i dine lokaler.

Højere leveringshastighed

Problem

Du ønsker den bedst mulige balance mellem lagerværdi og leveringstid. Specielle indkøbsprocesser, som er foranlediget af kun en enkelt kunde eller vare, præger aktivitetsområderne i din indkøbsafdeling eller i din logistik.

Vi tilbyder

Et bredt varesortiment, som vi også kan levere direkte til dine kunder, selvfølgelig også i dit individuelle pakkedesign og følgeseddellayout. Allerede den dag i dag afvikler vi dagligt ca. 300 kundeordrer med direkte forsendelse til slutkunden.

Din fordel

Du har adgang til et bredt varesortiment, dog uden de hermed forbundne risici for kapitalbinding og reducering af lageromsætningen. Du reducerer „cross docking“-processer i dit lager til et nødvendigt omfang og skaber kapacitet for yderligere vækst. Du øger leveringshastigheden til dine kunder ved at forkorte leveringskæden på intelligent måde og ved at give afkald på den ekstra lageromsætning i dit eget lager.